Jannik. K. Hansen og Martin Lehmann er ansvarlige for dette arrangement.

Kontakt information:
Jannik

Tlf.:  27121816
E-mail: Jannik.k.hansen@gmail.com

Martin
Tlf.: 42786012
E-mail: Sokkehoved1987@gmail.com